تازه های خبری
 

 

طی حکمی از سوی امیر دریادار خانزادی فرمانده نیروی دریایی ارتش، فرمانده جدید پایگاه دریایی خرمشهر منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی نیروی دریایی ارتش، طی حکمی از سوی امیر دریادار خانزادی فرمانده نیروی دریایی ارتش و در مراسمی با حضور امیر دریادار تورج حسنی مقدم جانشین این نیرو، فرمانده جدید پایگاه دریایی خرمشهر منصوب شد.

در این مراسم که معاونین نیروی انسانی و عملیاتی نیروی دریایی ارتش هم حضور داشتند، ناخدایکم ستاد جلیل مقدم بعنوان فرمانده پایگاه دریایی خرمشهر منصوب و از زحمات ناخدایکم حمودی فرمانده پیشین این پایگاه تقدیر شد.

 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر