گزارش تصویری
پنجشنبه 10 اسفند 1396 حضور هئیت نیروی دریایی کشور روسیه در دانشگاه علوم دریایی نداجا
یک هئیت نظامی از نیروی دریایی کشور روسیه ضمن حضور در دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نیروی دریایی ارتش (نوشهر) با فرمانده این دانشگاه دیدار کردند.
1   
1396/12/10 پنجشنبه
4   
1396/12/10 پنجشنبه
7   
1396/12/10 پنجشنبه
9   
1396/12/10 پنجشنبه

2   
1396/12/10 پنجشنبه
5   
1396/12/10 پنجشنبه
8   
1396/12/10 پنجشنبه
10   
1396/12/10 پنجشنبه

3   
1396/12/10 پنجشنبه
6   
1396/12/10 پنجشنبه

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر