گزارش تصویری
يكشنبه 18 شهريور 1397 مراسم تحلیف و دانش‌آموختگی دانشجویان دانشگاه‌های افسری ارتش، با حضور فرماندهی معظم کل قوا حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) نوشهر (سری اول)
رهبر12   
1397/6/18 يكشنبه
رهبر3   
1397/6/18 يكشنبه
رهبر5   
1397/6/18 يكشنبه
رهبر6   
1397/6/18 يكشنبه

رهبر10   
1397/6/18 يكشنبه
رهبر9   
1397/6/18 يكشنبه
رهبر4   
1397/6/18 يكشنبه
رهبر7   
1397/6/18 يكشنبه

رهبر11   
1397/6/18 يكشنبه
رهبر8   
1397/6/18 يكشنبه

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر